Duurzame installaties

installateursbeelden_1422_900_auto_q_duurzaam

Energie besparen met zonnepanelen, zonneboiler of warmtepomp
Zonne-energie en duurzaamheid staan volop in de belangstelling. Van der Weij Installatie in Sneek heeft een heldere visie op duurzame energie in het algemeen en zonne-energie in het bijzonder. Woont of werkt u in de regio Sneek, Joure of Bolsward? Wilt u het energieverbruik in uw woning of bedrijf beperken? En tegelijkertijd een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving? Denkt u dan eens na over een duurzame installatie.

Zonnepanelen, zonneboiler en warmtepomp
Duurzame energie staat voor schone, altijd aanwezige energie. Een groot gedeelte van de deze energie wordt verkregen uit natuurlijke bronnen, zoals de zon, water, lucht en bodem. Natuurlijke bronnen zijn in grote hoeveelheden beschikbaar en zijn meestal gratis aan te wenden. Door gebruik te maken van duurzame energie kunnen we op energie besparen.

Er zijn verschillende vormen:

•  Zonnestroom (zonnepanelen ofwel pv-panelen)
•  Zonnewarmte (zonneboilers en passieve zonne-energie)
•  Warmtepompen (omgevingsenergie)

Wilt u meer weten over duurzame installaties?
Klik dan op de één van de onderstaande linken of ga naar diensten in de oranje balk bovenin.
Zonnepanelen
Zonneboiler
Warmtepomp
Ventilatie
Ledverlichting
Laadpalen voor elektrische auto's

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact op.