Woning APK

Woning APK: de veiligheidskeuring van uw huis
Voldoet uw huis aan de veiligheidseisen voor gas en elektriciteit? In 4 van de 10 woningen is dit niet het geval. Soms is er zelfs sprake van een ronduit gevaarlijke situatie met brand- of ontploffingsgevaar. Daarom is het goed uw gas- en elektrische installatie periodiek te laten inspecteren. Met een Woning APK van Van der Weij Installatie in Sneek vermijdt u risico's en voorkomt u ongelukken. Wij voeren Woning APK’s uit in onder meer de plaatsen Sneek, Joure, IJlst, IJsbrechtum, Scharnegoutum, Grou, Nijland, Bolsward, Heeg en Woudsend. Daarnaast keuren we  periodiek alle woningen van Woningstichting De Wieren Sneek. Zo blijven ook huurders verzekerd van een veilige woonplek.

De woning APK in het kort
Net als bij uw auto bij de APK krijgen uw gas- en elektrische installatie tijdens deze veiligheidskeuring een grondige controlebeurt. U maakt een afspraak met één van onze veiligheidspecialisten. Tijdens het bezoek controleert hij de gas- en elektrische installatie. Dit duurt ongeveer 1 à 1,5 uur. Na de controle neemt onze veiligheid-specialist onveilige situaties en mogelijke verbeteringen in uw woning met u door. En bij acuut gevaar overlegt hij direct met u over een passende oplossing. Na afloop krijgt u een keuringsverslag met alle bevindingen. Zo bent u tegen geringe kosten verzekerd van goedgekeurde installaties en een veilig huis. Dat voelt wel zo prettig.

Bij een Woning APK controleren we:

  • De gasleiding (eventuele lekkages)
  • De gastoestellen (op veilige werking van gasdrukregelaar en gasslangen)
  • De rookgasafvoer en ventilatie
  • De groepenkast en aardlekschakelaar
  • De aardingstopcontacten, elektra-aansluitingen en isolatieweerstand van de bedrading
  • De zone-indeling van de badkamer


Alle keuringen worden uitgevoerd conform de van toepassing zijnde normen en richtlijnen.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over de Woning APK?