NEN 3140 inspectie

Veilig werken dankzij NEN 3140 inspectie en keuring
Bedrijven en instellingen met personeel in dienst moeten ervoor zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. De Arbo-wet verplicht werkgevers te zorgen voor een veilige werksituatie. Een goede manier hiervoor is een periodieke NEN 3140 inspectie en keuring door Van der Weij Installatie in Sneek. Zo weet u zeker dat de elektrotechnische installatie van uw bedrijf tijdens gebruik veilig blijft. We voeren de NEN 3140 inspectie uit in onder meer Sneek, Joure, IJlst, IJsbrechtum, Scharnegoutum, Grou, Nijland, Bolsward, Heeg en Woudsend.

De NEN 3140 inspectie in het kort
Wij zorgen voor een risico-inventarisatie, inspectie en een keuringsrapport met bevindingen van de inspectie, aanbevelingen en een beschrijving van de eventuele gebreken, verbeterpunten en prioriteiten. Hierbij kijken we ook naar hiaten in de procedure en het ontbreken van tekeningen, instructies of persoonsaanwijzingen.
Uiteraard neemt onze installateur ook graag de herstelwerkzaamheden voor zijn rekening en zorgt hij – indien nodig – voor het bijstellen of opstellen van doelen voor de langere termijn. Zo bent u ervan verzekerd dat onveilige situaties tot het verleden behoren. Kiest u voor een gefaseerde aanpak? Dan verdeelt u de inspanningen en de kosten over meerdere jaren.

Heeft u een vraag?

Wilt u meer weten over de NEN 3140 inspectie en keuring?